sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Kinh Doanh Online
- 0901 681 685

HÓA CHẤT

Phèn nhôm - AL2(SO4)3
Phèn nhôm - AL2(SO4)3
Bột nhôm (Hydroxit nhôm) - AL2O3
Bột nhôm (Hydroxit nhôm) - AL2O3
Axit Sunfuric - H2SO4
Axit Sunfuric - H2SO4
Xút NaOH made in vietnam
Xút NaOH made in vietnam
Xút lỏng NaOH
Xút lỏng NaOH
Javel - NaCLO
Javel - NaCLO
Ôxy già - H2O2
Ôxy già - H2O2
Bột mì sắn
Bột mì sắn
Polymer Anion
Polymer Anion
Polymer Cation
Polymer Cation
Poly aluminium chloride - PAC
Poly aluminium chloride - PAC
Silicat – Thủy tinh lỏng
Silicat – Thủy tinh lỏng
Ammonium sulfate- phân đạm SA
Ammonium sulfate- phân đạm SA